Tilbud

Vi opererer med fastpris så langt det er mulig på våre oppdrag. Slik får dere god oversikt på hva sertifiseringen koster og ingen diskusjon på bruk av timer. Før vi setter i gang gir vi en god orientering om prosessen og hva som forventes av ressursbruk.  

Sertifisering

Vi bruker mest mulig digitale verktøy gjennom sertifiseringsprosessen for å minimere ressursbruk, spare miljøet, få høyest mulig kvalitet på dokumentasjonen og for å unngå misforståelser. Sertifiseringsprosessen avsluttes med at en ekstern sertifisør gjennomgår arbeidet som er blitt gjort.

Oppfølging

Miljøarbeidet er ikke et engangsprosjekt, men et kontinuerlig arbeid for å minimere klimatavtrykk og finne kostnadseffektive alternativer. Vi fortsetter samarbeidet etter hovedsertifiseringen og bistår med dette kontinuerlige arbeidet og gjør dere klare for resertifisering som skjer hvert tredje år.

Bli sertifisert

Miljøkonsulentene er din samarbeidspartner gjennom hele sertifiseringsprosessen samt i tiden som følger etter dere er sertifisert. En ryddig og transparent tilbudsprosess er basen for et godt og langt samarbeid. En ressurseffektiv sertifiseringsprosess er avgjørende for at utfallet av prosessen skal bli veldig godt, både fra et miljø- og kostnadsmessig perspektiv. Når sertifiseringen er i boks går samarbeidet over i en betydelig mindre intens fase, men likevel viktig fortsettelse. Oppfølging og kontinuerlig jobbing med miljøarbeidet sikrer dere gode resultater gjennom året og stiller dere sterke i fremtidige anbudsprosesser og kommende resertifiseringsrunder.