For klubben og forbundet

Klubb, Forbund og Organisasjon

Som organisasjon, klubb eller forbund ønsker dere bruke tid og energi på trening, konkurranser og eventuelle organisatoriske utfordringer i forbindelse med det, samtidig som god økonomi betyr mindre bekymring og er helt nødvendig for drift, opprettholdelse og utvikling. Vi hjelper dere med å innhente sponsormidler og tilrettelegge for å skape best mulige finansielle forutsetninger for at dere skal kunne ha midler nok til å nå deres mål, utvikling og vekst. 

 • Sterkere sammen. Sponsorat kan lette finansielle utfordringer
 • Ivareta mangfold og sosialt ansvar
 • Sikre en bærekraftig og langsiktig utvikling
 • Hjelpe elite- og breddesatsning
 • Etablere og styrke bånd til lokalt næringsliv
 • Kan bidra til markedsføring og oppmerksomhet kring deres sport
 • Skape flere muligheter og lede til flere sponsorat
 • Nettverk bygging

Sponsormegleren hjelper deg

Sponsormegleren vet at det finnes nok av ting for administrasjonen å bruke tiden sin på men også hvor viktig økonomiske midler er for en idrettsorganisasjon. Norsk idrettsliv er preget av veldig sterkt engasjement og er avhengig av ildsjeler, men økonomi er også helt avgjørende. Vi vil ikke at mangelen på midler skal gå på bekostning av mangfoldet og stå i veien for en bærekraftig vekst og utvikling for deg og din organisasjon. 

 • Sponsormegleren vil hjelpe dere å finne gode sponsorat og samarbeidspartnere, basert på type, lokasjon, ønsker og mål. 
 • Vi arrangerer møter med interessenter 
 • Initierer og bistår dere igjennom etableringsfasen
 • Utarbeider, sikre skriftlige og klare kontrakter slik at begge parter kan nyte godt av         samarbeidet; «seal the deal».
 • Følger opp sponsoratet og samarbeidet, for å ivareta begge parters interesser og tilrettelegge for fornyelse etter utløpsdato. 

Å la Sponsormegleren hjelpe dere med hele denne prosessen vil kunne frigjøre en god del tid. Skape mindre hodebry og øke sjansen for gode avtaler, samtidig som det er kostnadseffektivt. Sponsormegleren tar ikke forskuddsbetalt men jobber kun på provisjon.