For sponsoren

Sponsormarkedet

Visste du at sponsormarkedet omsetter for 5 Mrd hvert år i Norge? Og er i stadig vekst? Visste du at sponsormarkedet står for 25% av det totale annonsemarkedet i Norge? Har du full kontroll på hvilke forskjellige typer muligheter det finnes innenfor sponsormarkedet og hvordan aktivere et sponsorengasjement best mulig? Har du god oversikt over prissetting mellom forskjellige alternativer? Vi har kunnskap om trender og utvikling i sponsormarkedet i tillegg til at vi jobber tett med våre sponsorobjekter, bedrifter og andre aktører innenfor sponsorbransjen. Vår erfaring gir en betydelig verdi både til våre bedrifter og våre utøvere, og gir dem trygghet når de inngår avtaler de fleste ikke har nødvendig kunnskap om selv.

I likhet med å bruke en eiendomsmegler, er det viktig å velge profesjonell kompetanse for å sikre riktig tjeneste til riktig pris. Og ikke minst kunne vise til et mangfold, og gi kunden mulighet til å velge den riktige tjenesten/tilbud ut ifra et variert utvalg av bedrifter og sponsorobjekter. Hvilken utøver eller sponsorobjekt vil på en best måte kunne fremme våre verdier, og kunne appellere til våre kunder på en sunn måte. Eller hvilken bedrift vil kunne bygge opp under min idretts karriere på en slik måte at jeg har friheten til å utvikle meg, i tillegg til å skape en trygg ramme for å kunne prioritere videre satsning.

Sponsormegleren

  • Vi tilbyr rådgivning der vi går igjennom deres forretningsmessige markedsstrategi for å identifisere konkrete målobjekt
  • Prescreening av sponsorcase og muligheter som matcher målobjektet 
  • Ta den initiale kontakten med sponsorobjekt for å identifisere behov, muligheter, forventinger og ønsker før videre dialog
  • Er deres sparringpartner gjennom hele prossessen 
  • Bistår i forhandlinger og avtaleskriving for å oppnå best mulig merverdi på investeringen for deres bedrift samt sikre at gjenprestasjoner blir korrekt dokumentert og fulgt opp