Historien

Historien

Etter mange års erfaring i idrettsmiljøet gjennom egen sportslig satsning, ble det tidlig klart at den største trusselen for idrettskarrieren var økonomi. Det var et gjennomgående problem for venner og bekjente, for enkeltutøvere så vel som for klubber, organisasjoner og forbund i alle idretter og nivå.

Idrett og sport har en stor samlende effekt på mennesker og enorm underholdningsverdi. Den slutter aldri å sjokkere og fasinere med sine utrolige prestasjoner. Den motiverer for kontinuerlig utvikling og skaper store og små stjerner, og forbilder over hele verden.

Idrett har stor påvirkning på næringslivet, så vel som den er helt avhengig av den for å overleve. Ikke bare skaper den mange arbeidsplasser men mange aktører har også oppdaget at å investere i idrett gir dem gode assosiasjoner med positive ringvirkninger, skaper interesse og stimulerer til vekst og utvikling.

Men som jeg selv erfarte kunne det være vanskelig og svært tidkrevende å skulle finne riktige samarbeidspartnere, samtidig som det var en manglende kompetanse hos potensielle sponsorer for hvordan etablere et sponsorat. Kontrakter kunne utebli, diffuse avtaler og det var vanskelig og vite om man levde opp til sponsorens ønske eller fikk den hjelp man var lovet. Det var som regel en lang affære fra første møtekontakt til sluttresultat.

Etterhvert ble jeg mer og mer dreven i «gamet», det er en modningsprosess som krever stor kapasitet og forståelse for hvordan sport og business henger sammen.

Hvis det bare fantes en «nøytral person» som kunne hjulpet til med å sette meg og mine «venner» i kontakt med riktige samarbeidspartnere. En spesialist som kunne effektivisere hele søknads- og etableringsprosessen, både for meg om min sponsor.

Sponsormegleren var løsningen!

Sponsormegleren ble så etablert for å fylle dette tomrommet/mangelen på en spesialist i en bransje hvor det omsettes flere milliarder kroner i året. Nå er vi her for å skape merverdi gjennom å være en essensiell partner gjennom hele samarbeidet og sikre at gode, transparente sponsoravtaler inngås der begge parter kommer ut som vinnere. Vi hjelper utøvere, klubber og idrettslag til å realisere og videreutvikle sportslig satsning samt supportere bedrifter så dem får en mest mulig effektiv utnyttelse ut av sin satsning på sponsorat som en del av sitt markedsføringsbudsjett.

— Julie